Każda przesyłka przychodząca z krajów trzecich na terytorium Polski podlega odprawie celnej dokonywanej przez Urząd Celny RP.
Zwolnione z opłat celnych mogą być przesyłki o charakterze upominkowym, których wartość nie przekracza 45 EUR. Przesyłki o wartości większej niż 45 EUR zgodnie z przepisami Prawa Celnego są kierowane przez Urząd Celny do indywidualnej odprawy celnej.
Pytania związane z przepisami Prawa Celnego RP prosimy kierować do Urzędów Celnych
       Informacja Celna                                               Kalkulator Taryfowy
 
W przypadku gdy przesyłka została skierowana przez Urząd Celny RP do indywidualnej odprawy celnej, importer /odbiorca/ zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia celnego / odprawy celnej w terminie 21 dni, licząc od daty przyjęcia towaru do magazynu czasowego składowania
Zgłoszenie celne może być dokonane w następujący sposób:
– Osobiście – Miejsce Uznane Odpraw Celnych „DOMA” / siedziba firmy /
LUB
                – Poprzez upoważnienie Agencji Celnej do zgłoszenia celnego towaru.
                                 W tym przypadku należy przesłać na adres firmy DOMA:
                               – Upoważnienie dla Agencji Celnej
                               – Dane dotyczące towaru: faktura zakupu, oświadczenie o wartości towaru,
                                 koszt transportu, inne koszty związane z przesyłką
Czynności związane z dokonaniem zgłoszenia celnego są płatne.
Do momentu zwolnienia Państwa przesyłki przez Urząd Celny RP, przesyłka jest składowany w magazynie czasowego składowania bezpłatnie do 5 dni roboczych, licząc od daty powiadomienia klienta o zatrzymaniu przesyłki przez Urząd Celny RP. W przypadku przekroczenia terminu wolnego od opłat za składowanie, będą one naliczane za każdy kolejny dzień, zgodnie z obowiązującym cennikiem
Dodatkowe informacje:
Agencja Celna – Doma Services
Sękocin Stary, ul. Graniczna 47
05-090 Raszyn
Tel: +48 22 390 45 50
e-mail: doma@doma.com.pl
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00