Paczki do Polski

Nasza oferta to nie tylko przesyłki do Polski. Dostarczamy paczki do większości krajów Unii Europejskiej takich jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja , Słowenia, Szwecja, Węgry oraz Wielka Brytania. Nasz serwis to przede wszystkim gwarancja najwyższej jakości usługi, którą realizujemy wyłącznie we współpracy ze sprawdzonymi i doświadczonymi partnerami.

Masz pełna kontrolę statusu przesyłki. To ważne, aby w każdej chwili móc sprawdzić na jakim etapie realizacji jest nasza przesyłka. Nasz system informatyczny daje ci pełną kontrolę statusu przesyłki. Co więcej, oferujemy możliwość wysyłania powiadomień drogą elektroniczną jak również awizacji doręczeń wysyłając powiadomienia e-mail lub wiadomości sms (mobile txt).

Dompak Corporation współpracuje z firmą DOMA SERVICES prowadzonej przez Antoniego Wnękowicza, która od niemal 30 lat dostarcza wysyłane z USA na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Przesyłki realizowane są przez własną sieć dystrybucji jak również we współpracy z renomowanymi firmami kurierskimi takimi jak UPS, GLS czy też DPD.

Centrum dystrybucji DOMA SERVICES mieści się w Sękocinie Starym k. Warszawy gdzie znajduje się baza magazynowo – transportowa firmy, Agencja Celna, oraz Miejsce Uznane Odpraw Celnych.

Sprawdzony partner to certyfikowany partner. Agencja Celna DOMA SERVICES Antoni Wnękowicz, posiada status upoważnionego przedsiębiorcy Certyfikat AEO w zakresie uproszczeń celnych. Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw. Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, to znaczy podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Unii Europejskiej.