Transport niektórych produktów ze względuów bezpieczeństwa jest objęty odrębnymi regulacjami.

Bezwzględnie zakazane jest przesyłanie:

!!! Broni amunicji , broni białej, łuków, kusz czy też podobnych artykułow !!!

Bezwzględnym zakazem objęte są również towary tytoniowe, alkocholu oraz żywności. Zakazane jest również wysyłanie urządzeń i maszyn w których znajdują się resztki paliwa i olejów jak również materiałów pirotechnicznych. Poniższe regulacje są bezwzględnie przestrzegane przez firmy kurierskie i ich zignorowanie jest zagrożone poważnymi konsekwencjami prawnymi.

LISTA TOWARÓW ZABRONIONYCH

Towary objęte bezwzględnym zakazem przewozu w przesyłkach morskich i lotniczych.
Pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski – urządzenia nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała przez wystrzelenie pocisku, w tym:
 • broń palna wszystkich rodzajów, taka jak pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby,
 • zabawki w kształcie broni, repliki i imitacje broni palnej, które można pomylić z prawdziwą bronią,
 • części składowe broni palnej, z wyjątkiem celowników teleskopowych
 • broń pneumatyczna i na CO2 , taka jak pistolety, broń śrutowa, karabiny i broń kulkowa,
 • wyrzutnie rac sygnalizacyjnych i pistolety startowe,
 • łuki, kusze i strzały,
 • urządzenia do miotania harpunów i włóczni,
 • proce i katapulty
Materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
 • amunicja,
 • spłonki,
 • detonatory i bezpieczniki,
 • miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe,
 • fajerwerki i inne materiały pirotechniczne,
 • pociski dymne i naboje dymne,
 • dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe,
 • papierosy elektroniczne (w tym elektroniczne cygara, fajki i inne osobiste urządzenia inhalacyjne) zawierające baterie.
 • airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway, balance wheel
 • smartphone Samsung Galaxy Note 7
Zakaz wysyłki dotyczy również:
 • przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy,
 • metali szlachetnych, biżuterii,
 • dokumentów i wzorów handlowych, paszportów, dokumentów tożsamości i innych papierów wartościowych,
 • przedmiotów, które ze względu na ich cechy i właściwości, w tym rodzaj, wagę, wielkość lub łatwość psucia, delikatność i kruchość, łatwość stłuczenia lub szczególną wrażliwość nie nadają się do przewozu,
 • przedmiotów niebezpiecznych lub szkodliwych, które mogą stwarzać zagrożenie dla osób lub środków transportu.

Jeżeli mimo zakazu w przesyłce zostaną umieszczone przedmioty, które nie mogą być w nim przewożone, ich przewóz odbywać się będzie na odpowiedzialność pasażera. 

Urządzenia do ogłuszania – urządzenia przeznaczone specjalnie do ogłuszania lub unieruchamiania, w tym:

 • urządzenia do porażania, takie jak paralizatory, tasery i pałki paraliżujące,
 • urządzenia do ogłuszania i uboju zwierząt,
 • neutralizujące i obezwładniające substancje chemiczne, gazy i aerozole, takie jak gazy łzawiące, gazy pieprzowe, rozpylacze kwasu i aerozole odstraszające zwierzęta;
Przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią – przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała, w tym:
 • przedmioty przeznaczone do rąbania, takie jak siekiery, topory i tasaki,
 • czekany i szpikulce do lodu,
 • ostrza do maszynek do golenia,
 • noże do cięcia kartonów,
 • noże o długości ostrza powyżej 6 cm,
 • nożyczki o długości ostrzy powyżej 6 cm mierzonych od punktu połączenia obrotowego,
 • wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią,
 • miecze, szpady i szable;

Wykaz niektórych materiałów niebezpiecznych:

 • Suchy lód,
 • Opakowania chłodnicze, zawierające schłodzony płynny azot,
 • Butla z niepalnym gazem, zainstalowana w kamizelce ratunkowej, zawierająca dwutlenek węgla lub inny odpowiedni gaz
 • Tlen lub powietrze, stan lotny, małe butle do zastosowań medycznych.
 • Napoje alkoholowe,
 • Butle z niepalnym, nietoksycznym gazem, wykorzystywane do pracy sztucznych kończyn.
UWAGA! Przewoźnik może odmówić przyjęcia przesyłki ze względu na jej zawartość oraz jeżeli nie jest opakowana w sposób gwarantujący bezpieczny przewóz przy zachowaniu zwykłej staranności w jego obsłudze. Zaleca się dokładne zapakowanie przesyłki oraz oznaczenie jej danymi adresowymi /nalepką adresową. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewożone w przesyłce rzeczy łatwo tłukące się i łatwo psujące się oraz za pieniądze, biżuterię i inne przedmioty wartościowe, dokumenty, próbki handlowe itp.